Nya träd med bättre växtbäddar ersätter svaga träd utanför NK

Fotograf:park- och naturförvaltningen

Publicerad 25 mars 2022

De unga träden utanför NK-byggnaden på Östra hamngatan mår dåligt och växer inte som de ska. Under april kommer därför park- och naturförvaltningen att ta bort de dåliga träden samtidigt som förvaltningen påbörjar ett stort upprustningsarbete av de bäddar som trädens rötter ska leva i.

Sammanlagt återplanteras sex nya lindträd av samma sort som står i resten av allén. Arbetet beräknas vara klart i maj/juni 2022.

Nya förutsättningar ska ge friska och långlivade träd

Upprustningen av växtbäddarna är nödvändig för att ge de nya träden bättre förutsättningar att leva länge och bidra positivt till gaturummet.

-Vi ökar storleken på bäddarna markant och använder material som gör att rötterna får lättare att utföra sina uppgifter, säger Linda Saretok, planeringsledare Träd på park- och naturförvaltningen.
- De nya bäddarna kommer sträcka sig under både trottoar och gata och kommer ge träden mycket bättre förutsättningar att leva ett normal friskt liv.