Arbeten på Smörkärnegatan och Smörgatan, 9 augusti – december 2021

Publicerad 7 juli 2021

En ny cykelbana byggs utmed Smörkärnegatan och Smörgatan. Arbetet kommer påbörjas 9 augusti och beräknas vara klar innan jul och utförs vardagar mellan klockan 07.00 – 17.00. Busshållplatser på sträckan flyttas och byggs om.

Arbetena kommer innebära omledning av gång- och cykeltrafik, inskränkning på körfältsbredd och antal körfält samt reglering med trafikljus och vakter. Vissa arbeten kommer även medföra buller. 

Entreprenaden avser ombyggnad av Smörgatan och Smörkärnegatan.