Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Arbeten på Backadalsgatan, 2 november – 20 december

Fotograf:

Publicerad 5 november 2020

Den 2 november påbörjar vi det första skedet av arbeten på Backadalsgatan. Dessa arbeten utförs för att utveckla stadsdelen med bostäder längs Litteraturgatans västra sida.

Vi kommer att utföra ledningsarbeten, nya gång-och cykelbanor ska byggas och en del av Backadalsgatan ska byggas om under perioden.    

Biltrafiken kommer att påverkas med begränsad framkomlighet när den passerar arbetsplatsen.

Gång-och cykeltunneln på Backadalsgatan kommer att stängas, cyklister och gående leds om. Följ aktuella hänvisningar på plats. 


${loading}