En grundsärskoleenhet och tillhörande fritidshem på Hisingen stänger och går över till undervisning på distans för vissa elever

Publicerad 14 december 2020

Anledningen är hög frånvaro bland medarbetare på grund av covid-19. Vi kommer att erbjuda vissa elever undervisning på distans. Alla elever vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet kommer att få omsorg via fritidshem.

Beslutet
Bengt Randén, grundskoledirektör, har efter delegation från grundskolenämnden fattat beslutet om stängning och övergång till undervisning på distans för en grundsärskola och tillhörande fritidshem. Beslutet för grundsärskolan gäller från 15 december till 18 december, vilket innebär att beslutet gäller resten av höstterminen 2020. Beslutet för stängning av fritidshemmet gäller från 15 december till 22 december. Datumen för när grundsärskolan och fritidshemmet öppnar och vissa av eleverna slutar att ha undervisning på distans kan komma att ändras. 

Omsorgsbehov för alla elever vars vårdnadshavare har samhällsviktig verksamhet
Elever vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet kommer att få omsorg via fritidshemmet. Elever vars vårdnadshavare inte arbetar inom samhällsviktig verksamhet kommer inte att få omsorgsbehov på fritidshemmet mellan 18 december till 22 december.

Undervisning på distans för vissa elever
De elever som inte har undervisning i ämnesområden kommer att erbjudas undervisning på distans. Anhöriga till alla elever kommer att få möjlighet att hämta lunch på skolan för att ta med hem.

Läs mer om covid-19 och vad som gäller för grundskoleförvaltningen