Grundskoleförvaltningen betalar ut elevpeng för november till Römosseskolorna

Fotograf:

Publicerad 24 november 2021

Politikerna i Grundskolenämnden har beslutat att betala ut elevpengen för november till Römosseskolorna. Grundskolenämnden gav också grundskoleförvaltningen i uppdrag att ge förslag på hantering av elevpengen för maj-oktober 2021.

Vid ett extra möte i Grundskolenämnden bestämde politikerna att elevpeng för november ska betalas ut till Römosseskolornas bankgirokonto. Elevpeng för maj-oktober 2021 ligger idag i processer hos domstol eller är deponerade hos Länsstyrelsen. Där fick grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta ska hanteras.

Grundskoleförvaltningen har också fått i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på hantering av en skadeståndsprocess riktad mot föreningen Framstegsskolan utifrån den skada som kan ha drabbat eleverna och kommunen.

 Hur påverkar detta elever på Römosseskolorna?

Elever på Römossekolorna påverkas inte av beslutet i grundskolenämnden. Römosseskolorna har tillstånd att driva skolan vidare. Förvaltningsrätten kommer att fatta sitt slutgiltiga beslut om Römosseskolorna får fortsätta sin verksamhet.

Kort summering av händelserna

  • I maj beslutade Grundskolenämnden att deponera bidraget till Römosseskolorna, Römosseskolan Gårdsten, Lilla Römosseskolan och Römosseskolan Agnesberg hos Länsstyrelsen. Grunden till detta var att Römosseskolorna inte hade någon huvudman eller ett bankkonto att betala ut bidraget till.
  • Den 27 oktober beslutade Skolinspektionen att Römosseskolorna skulle stängas den 19 november. Förvaltningen gick ut med information om att alla Römosseskolornas elever skulle få en ny kommunal skolplats.
  • Römosseskolorna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten.
  • Den 11 november beslutade Förvaltningsrätten om inhibition av beslutet om stängning av Römosseskolorna. Inhibition betyder att man ska vänta med att genomföra ett beslut tills Förvaltningsrätten meddelar dom. Römosseskolorna fick därför fortsätta sin verksamhet efter den 19 november eller tills dess att förvaltningsrätten tar sitt beslut.
  • Den 12 november överklagade Skolinspektionen Förvaltningsrättens beslut om inhibition av beslutet att stänga skolorna den 19 november till Kammarrätten.
  • 17 november meddelar Kammarrätten att dom inte går vidare med Skolinspektionens överklagande om Förvaltningsrättens inhibition. Römosseskolorna får drivas vidare till Förvaltningsrätten meddelar sitt slutgiltiga beslut.
  • 23 november beslutar grundskolenämnden att betala ut elevpengen för november månad till Römosseskolorna.