Hitta rätt på nytt sätt

Fotograf: Dimitrios Kiriazidis

Publicerad 6 december 2021

Biblioteken i Göteborg håller på att sortera böckerna på ett nytt sätt i bokhyllorna. Just nu kan det vara svårt att hitta det du söker, för det är många böcker som behöver flyttas. I framtiden hittar du med hjälp av siffror och färger på bokhyllor och bokryggar.

Under vintern/våren 2021–2022 byter biblioteken i Göteborg system för hur böckerna är sorterade. Böckerna och bokhyllorna i biblioteket kommer att organiseras på ett nytt sätt. Skyltningen i rummet och koderna på böckerna kommer också att ändras.

Från bokstäver till siffror och färger

Där vi är vana vid att hitta kombinationer av bokstäver på bokryggar, hyllor och skyltar (till exempel Nnd för reseböcker, eller Qe för trädgårdsböcker) kommer det istället att vara siffror och färger, ibland med en kort förklarande text. Det nya systemet heter Dewey decimalklassifikationssystem och förkortas DDK.

Böcker som står i en bokhylla

I det nya systemet kommer böckerna att vara uppdelade i tio olika huvudavdelningar, från 000 till 900, där alla huvudavdelningar har en egen färg. Huvudgrupperna är uppdelade i mindre grupper så att böcker om samma ämne står bredvid varandra i bokhyllan.

Att hitta på biblioteket

Bokhyllorna ska skyltas upp med färger, siffror och rubriker så att det blir lätt för dig att orientera dig. På varje bibliotek kommer det att finnas affischer som förklarar det nya systemet och du kan också ta med en folder eller ett bokmärke hem.

Under en övergångsperiod kommer de båda klassifikationssystemen att finnas parallellt på biblioteket. Bibliotekspersonalen kommer självklart att hjälpa dig att hitta det du söker.

Att hitta i bibliotekskatalogen och appen Biblioteket

När du söker efter det du vill låna i våra bibliotekssystem, till exempel i bibliotekskatalogen eller appen Biblioteket, kan du precis som vanligt söka efter författare eller titel. Både i bibliotekskatalogen och i appen Biblioteket kommer bokens sifferkod stå, så att det blir lättare att hitta den i biblioteket.

10 olika huvudkategorier och skönlitteratur

Alla faktaböcker är indelade i tio huvudavdelningar. Böcker inom samma huvudavdelning står tillsammans i hyllorna på biblioteket och börjar på samma siffra. Huvudavdelningarna har även olika färger så att du lättare ska hitta den hylla du söker.

Elva rutor med olika färger och text från 000 till 900 samt A-Ö

Du hittar skönlitterära böcker på bokhyllorna som är markerade med svart och ljusrosa. De skönlitterära böckerna är sorterade efter språk och genre.

000 Data- och informationsvetenskap

Grå bild med texten 000

Detta är den mest allmänna avdelningen och innehåller allmänna uppslagsverk och samlingsverk. Här finns också böcker som handlar om kunskap och information. Till exempel datavetenskap, journalistik och biblioteksvetenskap.

100 Filosofi och psykologi

Ljusblå bild med texten 100

Här hittar du böcker om filosofi och psykologi. Bland dessa hyllor finns till exempel böcker om personlig utveckling, meditation, mänskliga relationer, ledarskap och etik. Även parapsykologi och ockultism.

200 Religion

Lila bild med texten 200

I avdelningen religion hittar du böcker om allt från forntida till nutida religioner och andra religiösa samfund och sekter.

300 Samhällsvetenskap

Ljusgrön bild med texten 300

En stor avdelning som bland annat innehåller samhällsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, ekonomi, juridik och utbildning. Även böcker om humanekologi, handel, kommunikationer och transport samt om seder och etikett hör till avdelning 300.

400 Språk

Röd bild med texten 400

Här finns språkvetenskap samt språkkurser, lexikon och grammatikböcker på olika språk. Vill du lära dig ett nytt språk eller fördjupa dina språkkunskaper så är det här rätt avdelning för dig.

500 Naturvetenskap

Grön bild med texten 500

Avdelningen innehåller olika discipliner inom naturvetenskap som matematik, astronomi, fysik, kemi, geovetenskap, meteorologi, paleontologi och biologi. Här hittar du även böcker om växter och vilda djur.

600 Teknik, medicin och hushåll

Blå bild med texten 600

En omfattande avdelning med böcker inom många olika ämnen. Här hittar du till exempel böcker om teknik, medicin, företagsledning, träning, jordbruk, trädgård, husdjur samt hem och hushåll. Letar du efter kokböcker med spännande nya recept så finns de här.

700 Konst och fritid

Gul bild med texten 700

Här hittar du böcker om konst, arkitektur, konsthantverk, handarbete, fotografi, film, musik och teater. Även böcker om idrott, friluftsliv och spel finns här.

800 Litteraturvetenskap

Rosa bild med texten 800

Innehåller böcker om författare och hur du själv skriver en bok, det vill säga ämnen som litteraturvetenskap, litteraturhistoria, retorik och kreativt skrivande.

900 Historia och geografi

Brun bild med texten 900

Här finns böcker inom historia och geografi. Både allmänna och för enskilda länder eller delar av Sverige. Den här avdelningen passar dig som är intresserad av resor eller historia.

A-Ö Skönlitteratur

Svart bild med texten A-Ö

De ljusrosa och svarta avdelningarna innehåller skönlitteratur för barn och vuxna på svenska och många andra språk. Här hittar du också litteratur i olika genrer som deckare, rysare, fantasy och många fler.

När är det klart?

Arbetet att flytta och märka om böcker startar i december 2021. I Göteborg finns det 25 bibliotek och två bokbussar och alla bibliotek ser olika ut. Det är svårt att säga när alla bibliotek är klara, men antagligen under hösten 2022.

Bakgrund

Det vi kan låna på biblioteken är sorterat i bokhyllorna enligt ett visst system, ett klassifikationssystem. Alla bibliotek använder någon typ av klassifikationssystem.

De svenska biblioteken har haft ett eget klassifikationssystem, ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (SAB). Fram till nu har biblioteken i Göteborg använt SAB.

Kungliga biblioteket (KB), som äger ansvaret för systemet, har valt att inte vidareutveckla SAB och använder istället det mer internationellt gångbara Dewey decimalklassifikation (DDK). DDK är det mest spridda klassifikationssystemet i världen, översatt till över 30 språk och det används idag i mer än 142 länder vilket betyder att många av de som besöker biblioteken i Göteborg kommer att känna igen sig i hur böckerna är uppställda.

Tanken är att alla svenska bibliotek så småningom ska ha samma system. Oavsett vilket slags bibliotek i landet besökaren befinner sig på, ett folkbibliotek, universitetsbibliotek eller skolbibliotek, ska det vara lätt att hitta och fungera på samma sätt.