Önska skola i januari

Fotograf:

Publicerad 12 november 2021

Du som vårdnadshavare kan önska den skolan som du helst vill att ditt barn ska börja på. Önska skola är öppen 15 januari-15 februari.

Om du har ett barn som ska börja förskoleklass till hösten 2022 eller ett barn som ska byta skolenhet till hösten 2022, kan du önska skola 15 januari-15 februari. Du som vårdnadshavare kommer att få information om önska skola skickat till dig under december månad. På Goteborg.se finns det en sida där du kan hitta all information om hur du önskar skola.

I november kommer grundskolenämnden besluta om ett ändrat regelverk som kommer att användas i skolplacering 2022.

Vi kommer ha ett gemensamt regelverk för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Det är inga stora förändringar men vi hoppas att det kommer att göra det mer tydligt för vårdnadshavare, säger Malin Vangstad enhetschef myndighetsutövning.

www.goteborg.se/onskaskola