Elever kan kandidera till ungdomsfullmäktige 1 oktober till 5 november

Publicerad 30 september 2021

Den 1 oktober kan elever kandidera till ungdomsfullmäktige. Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat årskurs 6 men inte fyllt 18 år kan kandidera till valet. Kandideringen pågår fram till 5 november.

Den 5–15 november är det val till Göteborgs ungdomsfullmäktige. Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat femte klass men ännu inte fyllt 18 år får rösta. De som väljs får en möjlighet att påverka politiker och tjänstepersoner. 

  • Skolan är den viktigaste platsen för valet till ungdomsfullmäktige. Nu behöver vi alla goda krafter för att få våra elever att delta i kandideringen och i valet. Det gör vi genom att uppmuntra till att kandidera och låta eleverna rösta som en del av undervisningen. Vi ska vara stolta över att vi i Göteborg har ett ungdomsfullmäktige, ett forum där unga kan vara med och påverka, säger Bengt Randén, direktör för grundskoleförvaltningen.

Fakta om valet till ungdomsfullmäktige 

  • 2021 års val till ungdomsfullmäktige 2022 pågår den 5–15 november 
  • All röstning sker på webben i en särskild valapplikation
  • Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat sjätte klass men inte fyllt 18 år får kandidera
  • Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat femte klass men inte fyllt 18 år får rösta 
  • Valet är ett personval och du kan bara rösta en gång
  • Har du inget svenskt personnummer kan du rösta manuellt genom att kontakta Katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se  
  • Ledamöterna representerar valfritt stadsområde
  • Ungdomsfullmäktige består av 81 ledamöter och 20 ersättare och val hålls varje år 

Länk till kandideringen 

Länk till ungdomsfullmäktiges hemsida

Länk till hemsida för kontaktpersoner i skola

Länk till film om ungdomsfullmäktige