Stenålderslekplatsen i Sannaparken rustas upp

Lekplatsen i Sannaparken finns på en boplats från stenåldern.

Publicerad 21 oktober 2022

Med start hösten 2022 rustar park- och naturförvaltningen upp Stenålderslekplatsen i Sandarna.

Lekplatsen, som är en del av Sannaparken, behöver förändras och förbättras för att möta en framtida utökad användning av platsen.

Temat för lekplatsen kommer som tidigare att vara stenålder, då platsen historiskt har varit en stenåldersboplats nära hav och strand.

Storleken på lekplatsens kommer att vara den samma som idag, men lekutrustning kommer att ersättas med ny. Det blir bland annat en ny klätterställning med rutchkana, två nya gungbåtar, nya lekdjur och förbättrade sittplatser.

Byggtid: Hösten 2022 till våren 2023.