Beslut om Göteborgs Stads kultur- och författarstipendiater 2018

Publicerad 28 mars 2018

Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendium och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens ordinarie sammanträde 27 mars. Sammanlagt 22 verksamma konstnärer, koreografer, författare, filmare, musiker, tonsättare och skådespelare har beviljats stipendier.

Mottagare av Göteborgs stads kulturstipendier 2018

Meira Ahmemulic, konstnär
Dorna Aslanzadeh, konstnär
Hans Brorson, skådespelare
Jesper Brygger, författare
Fredrika Byman Moberg, koreograf
Karl Peter Eriksson, operasångare
Zsuzsanna Gilice, konstnär
Joe Hedlund, konstnär
Åsa Holtz, ljusdesigner
Lina Järnegard, tonsättare
Pia König, konstnär
Tomas Lundgren, konstnär
Sara Möller, keramiker
Anders Nils Nilsson, konstnär
Mona Petersson, konstnär
Fredrik Rixman, jazzentreprenör och gitarrist
Hanna Nilsson Sköld, filmare
Mona Wallström, smyckeskonstnär
Henrik Wartel, musiker

Mottagare av Göteborgs stads arbetsstipendium för författare 2018

Årets Arbetsstipendium för författare delas ut till två kvinnor och en man.
Lina Ekdahl
Ulf Karl Olov Nilsson
Linda Spåman

Fakta kring stipendierna

292 personer sökte årets Kulturstipendier. 19 stipendiater föreslogs av en sakkunnig jury. Göteborgs kulturnämnd har fattat beslutet. Stipendierna är på 30 000 kr per person. 53 personer sökte Arbetsstipendium för författare, varav tre utsågs. Stipendierna är på 50 000 kr.