Start i maj för upprustning av Guldhedstorget

Guldhedstorget rustas nu upp för att bli mer tillgängligt och välkomnande. Foto: Göteborgs Stad

Publicerad 27 april 2022

Under 2022 rustas parken Olssons trädgård och Guldhedstorget upp för att bli mer välkomnande och tillgängliga. Arbetet i parken är nästan klart och nu börjar upprustningen av torget.

I början av maj börjar upprustningen av Guldhedstorget. Precis som i Olssons trädgård kommer markbeläggningen att jämnas ut för att öka tillgängligheten. De befintliga naturstensplattorna kommer att återanvändas och kompletteras med ny betongplatta. 

Sittplatserna renoveras, det blir nya trappbänkar vid dammen och för att öka tryggheten förbättras belysningen. 

Rosor knyter an till platsens historia

För att främja biologisk mångfald och knyta an till platsens kulturhistoria planteras rosor och den befintliga rabatten renoveras. Dessutom renoveras växtbäddarna i lindallén för att träden ska få bättre förutsättningar att växa och utvecklas.

– Under tiden vi rustar upp torget kommer det att vara avspärrat men det kommer att finnas passager öppna till verksamheterna omkring torget och till Olssons trädgård, säger Marie Pell, projektledare, park- och naturförvaltningen. 

Arbetet på torget ska vara klart i december 2022.

Olsson trädgård öppnas inom kort

I parken Olsson trädgård återstår att fram till hösten plantera perenner, lökväxter, gräs och äng. Parken kommer att öppnas inom kort, med undantag för planteringsytorna, och blir då tillgänglig från passagerna i norr. Målet är parken under sommaren även ska vara tillgänglig från torget.

– Under sensommaren, när växterna etablerat sig, blir även planteringsytorna successivt tillgängliga för picknick, lek och häng, förklarar projektledare Marie Pell.

Läs mer om upprustningen av Olssons trädgård i separat artikel. 

I parken Olssons trädgård har bland annat brunnen renoverats och det finns nya sittplatser och bord. Foto: Göteborgs Stad