Historisk lekplats tar form

Publicerad 14 oktober 2022

Under vintern och våren 2023 rustas lekplatsen på Kungshöjd upp med inspiration från 1600-talets Göteborg.

Lekplatsen, som ligger precis vid den gamla stadsmuren och bastionen Carolus Rex, kommer att få en stor upprustning där ett tydligt tema kommer spela an på det historiska Göteborg och 1600-talets befästa stad. Kanoner, träbåtar kommer bland annat locka leksugna till lekplatsen på Arsenalgatan. För de yngre barnen kommer det att finnas lekskulpturer formade som djur och en sandlåda med hamntema.

Samtidigt blir lekplatsen en social plats där flera bänkar, bord och en grillplats bjuder in till att umgås. Målet är att skapa en ny knutpunkt för lek, umgänge och lärande.

En ljusare och färggladare plats

Lekplatsen kommer få en bättre och mer utökad belysning som gör att den kan användas mer under vinterhalvåret, belysningen kommer också bidra till att lekplatsen känns tryggare att vistas på även mörka eftermiddagar i november.

Äldre och förvuxna träd som stänger in och skymmer kommer att att tas ned och ersättas med lågväxande hagtornsträd, smultronbäddar och färgglada, återblommande tulpanplanteringar. Träden som tas ned är av sorten robinia och har aggressiva rötter som skadat ytskiktet på taket som lekplatsen ligger på. De nya träden som ska planteras är lågväxande med grunda rötter, vilket passar en park som ligger på ett tak. 

En så kallad saltäng, med hög fuktighet och salthalt där mållväxter, trift, strandaster trivs, kommer också att ta plats. Virket från träden som tas ner kommer att återanvändas på lekplatser men också förgylla andra platser i staden.

Trappan ett första och sista steg

Som ett första steg i lyftet för Arsenalgatans lekplats kommer trappan som leder ner till lekplatsen monteras ner under november 2022. Detta för att lämna plats åt en tillfällig backe som ska underlätta för byggtrafik att komma fram till lekplatsen som ligger på en avsats vid den gamla stadsmuren. Trappan som länge varit eftersatt kommer efter arbetet att rustas upp.

Ljud skapar en extra dimension

På lekplatsen kommer du också kunna höra interaktiva ljudinslag som spelar på det historiska temat och kommer ge en fördjupning i upplevelsen av 1600-talets Göteborg. Ljudet kommer att bidra till i det pedagogiska och lärande leken på platsen. Ljudet kommer vara reglerat för att inte störa omgivningen runt lekplatsen.

Göteborg Energi Nät reparerar

Innan den nya lekplatsen börjar byggas kommer Göteborg Energi Nät reparera skador som uppstått på grund av vattenläckage under lekplatsen. Detta förarbete kommer att medföra tunga transporter i området vilket påverkar framkomligheten och en del av boendeparkeringen blir otillgänglig under tiden.

Till sommaren 2023 är lekplatsen på Arsenalgatan beräknad att stå klar.