Till innehåll

Förvaltare anmäls för förskingring

Publicerad 31 juli 2019

Göteborgs Stad har polisanmält en kommunalt anställd förvaltare för förskingring. Förvaltaren misstänks ha använt minst 14 000 kronor av sina huvudmäns medel för egen räkning.

Personen misstänks ha använt huvudmännens (de som förvaltarna företräder) pengar till bland annat egna matinköp och restaurangbesök, men även för att ha fört över pengar till andra huvudmän. Omfattningen av det misstänkta bedrägeriet, hur många personer som är berörda och hur länge det har pågått är ännu inte klarlagt, men Förvaltarenheten på Social resursförvaltning har konstaterat att 14 000 kronor hanterats felaktigt under juli månad 2019.

Den brottsmisstänkte var god man eller förvaltare åt 26 personer. Alla har fått en ny tillfällig förvaltare och förvaltarenheten har varit i kontakt med samtliga.

Den brottsmisstänkte förvaltaren har avskedats.

- Vi ser mycket allvarligt på att det här har kunnat ske, trots de kontroller som görs av oss och överförmyndarverksamheten. Vi samarbetar nu med Polisen för att få en klarare bild av hur bedrägeriet gått till och vilka åtgärder vi nu behöver vidta samt ser över våra rutiner, säger Cecilia Netzén, enhetschef på Förvaltarenheten.

Har du frågor eller är orolig för att du eller din anhörig kan vara drabbad? I nuläget är omfattningen av det misstänkta bedrägeriet ännu inte känd, men alla berörda kommer att kontaktas personligen.

Om du har frågor, kontakta Förvaltarenheten, 031-367 90 40

    ${loading}