Satsning på digitala läsaktiviteter ger ökat intresse för läsning i förskolan

Publicerad 10 september 2021

En ny forskningsrapport visar att den digitala läsappen Polyglutt har blivit en etablerad del i undervisningen i förskolan och att det kan främja barnens språkutveckling. Förskoleförvaltningen införde Polyglutt 2019 och numera finns appen även tillgänglig för alla vårdnadshavare som har barn i en kommunal förskola i Göteborg.

I forskningsrapport som förvaltningen har beställt har forskaren Malin Nilsen studerat hur vissa förskolor använder och upplever den digitala läsappen Polyglutt. Rapporten visar att verktyget har blivit en etablerad del i undervisningen på de förskolor som har blivit tillfrågade. Förskolepedagogerna upplever att användningen av Polyglutt har bidragit till ett ökat intresse för böcker bland barnen och att regelbunden användning kan främja barnens utveckling av det svenska språket.

Men det finns också de pedagoger som anser att de inte till fullo utnyttjar appens potential. Rapporten innehåller därför rekommendationer som kan förenkla och främja barns språkande och flerspråkande i digitala läsaktiviteter.

För dig som är vårdnadshavare och vill använda Polyglutt med ditt barn hemma finns här tre tips:

  • Välj böcker med barnen. Stora barn blir ofta inspirerade av att få välja själva, små barn kan behöva din hjälp.
  • Läs med inlevelse. Då har barn ofta lättare att fokusera och tar till sig berättelsen bättre.
  • Läs på flera språk. Låt appen läsa upp på något av de 58 språken. Att höra olika språk gynnar barns språkutveckling.

Bakom rapporten står Malin Nilsen, forskare vid Göteborgs universitet.

– Det är viktigt att konkretisera vad som kan göras. Tidigare forskning har tydligt visat att samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger spelar en avgörande roll för barns språkutveckling – när det gäller såväl modersmål som flerspråkighet – när digitala verktyg används, säger Malin Nilsen.

Bakgrund

2019 beslutade förskoleförvaltningen att köpa in bokappen Polyglutt till förskolan med inlästa böcker på ett 60-tal språk. Det är ett sätt att stödja barnens flerspråkighet i förskolan. Nu har också vårdnadshavare med barn på kommunal förskola möjlighet att använda appen hemma genom funktionen Polyglutt Home Access.

Polyglutt Home Access hos Inläsningstjänst