Spårarbete Stampgatan – Ranängsgatan, 25 juli – 9 september

Publicerad 21 juli 2022

Återställningsarbete måste utföras efter spår- och växelbyte på Stampgatan – Ranängsgatan. Arbetet behövs för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken och det kommer utföras 25 juli – 9 september under både dag- och kvällstid.

Arbetet utförs klockan 07 – 22. Spårvagnstrafiken kommer fortfarande köra på sträckan men förseningar kan förekomma. Besök www.vasttrafik.se för aktuell information.

Buller kan förekomma men man gör sitt bästa för att minimera detta.