Ledningsarbeten på Första Långgatan, 23 januari – slutet av mars

Publicerad 9 januari 2023

Från den 23 januari 2023 till slutet av mars 2023 kommer västergående körfält på Första Långgatan, mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, vara stängd för fordonstrafik när ledningsarbeten genomförs.

Ledningsarbeten i västergående körfält (trafik i riktning mot Stigbergsliden) på Första Långgatan, mellan Värmlandsgatan och Östra Sänkverksgatan, påbörjas 23 januari 2023 och beräknas pågå fram slutet av mars 2023.

Biltrafik västerut leds om via Andra Långgatan och biltrafik som ska ut mot E45 leds om via Masthamnsgatan. Fotgängare och cyklister kommer fram som vanligt.