Så går det för kvaliteten i skolorna

Publicerad 17 november 2021

Nu är kvalitetsrapporten för läsåret 2020/2021 klar. Flickorna har fortsatt bättre kunskapsresultat än pojkarna. Eleverna upplever studieron som generellt bättre. Samarbetet mellan professionerna på skolorna ökar.

I kvalitetsrapporten kan du bland annat läsa om resultaten för elevernas måluppfyllelse generellt i Göteborgs Stad. Du får också information om vilka utvecklingssteg vi på grundskoleförvaltningen har tagit, vilka dilemman vi står inför och förslag på hur vi ska tackla dem för en väg framåt i arbetet med att utveckla kvaliteten.

- Att lyssna in både vad elever, lärare och rektorer tänker och tycker är viktigt. Genom kvalitetsdialoger och intervjuer har vi fångat det. Tillsammans med exempelvis enkäter, betyg och annan statistik är detta underlag till kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten är ett av flera underlag som gör att vi kan prioritera vad som behöver göras för att stärka undervisningen i skolorna, säger Katarina Breidning, tillförordnad enhetschef kvalitet och utveckling.

Här kan du läsa kvalitetsrapporten.

Här kan du läsa mer om arbetet med kvalitetsrapporten.

Film om vad en kvalitetsrapport är