Asfaltering av gång- och körbanor på Kryddpeppargatan, Kryddkrassegatan och Kryddväxtgatan, 3 – 21 maj

Fotograf:

Publicerad 27 april 2021

Då Kryddpeppargatan, Kryddkrassegatan och Kryddväxtgatan är i behov av renovering kommer vi asfaltera gång- och körbanor. Arbetet utförs under dagtid, klockan 7 – 16, den 3 - 21 maj.

Under arbetets gång kommer det var begränsad framkomlighet och P-förbud kommer gälla på gatorna. Gångbanor kommer delvis stängas av. Det kommer vara vakter på plats när asfalteringen utförts.

Arbetet medföra buller.