Socialnämnden Nordost höll sammanträde den 24 maj

Publicerad 30 maj 2022

Socialnämnden Nordost yttrade sig bland annat över förlag om central medborgarbudet i Göteborgs Stad och beviljade flera ansökningar om föreningsbidrag.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har tagit fram ett förslag om att Göteborgs Stad ska införa en central medborgarbudget 2023–2030. Förslaget innebär att privatpersoner kan komma med förslag på satsningar i ett område. Socialnämnden Nordost tyckte att en central medborgarbudget kan öka den demokratiska delaktigheten och dialogen mellan invånare, politiker och tjänstepersoner men att det måste finnas tillräckliga resurser i de förvaltningar som ska engageras i en medborgarbudet.

Nämnden fattade även beslut om att bevilja ett antal föreningar bidrag för att anordna olika typer av sommarlovsaktiviteter.

Du kan läsa hela dagordningen och handlingarna på webben. Inom kort kommer du också att finna mötesprotokollet publicerat på samma sida. 

Möteshandlingar och protokoll.