Detta beslutades på stadsdelsnämndens sammanträde den 19 juni

Fotograf:

Publicerad 20 juni 2019

På sammanträdet fick politikerna information om det ekonomiska resultatet för maj. Resultatet visar ett underskott på 5,8 mkr och totalt för 2019 ett underskott på 16,5 mkr. Nämnden tog del av förvaltningens plan för facklig samverkan, fick en utvärdering av äldreboendesamordningen samt en uppföljning av hållbar arbetshälsa. Nämnden fattade också beslut om förändring av sammanträdestiderna för hösten.

Några av ärendena:

Ekonomirapport för maj

Maj månads ekonomiska resultat innebär ett underskott på 5,8 mkr, totalt för 2019 är underskottet 16,5 mkr.  

Utvärdering av äldreboendesamordningen

På uppdrag av kommunstyrelsen har en utvärdering gjorts av stadens gemensamma äldreboendesamordning.

Förlängning av Samverkansavtal om folkhälsoinsatser 2017–2019

Stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda och Hälso- och Sjukvårdsnämnd Göteborg har ett samverkansavtal om folkhälsoinsatser för 2017–2019. Avtalet reglerar åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna. Politikerna beslutade om förlängning av avtalet.

Plan för facklig samverkan och uppföljning av hållbar arbetshälsa

Nämnden fick ta del av information kring plan för uppföljning av hållbar arbetshälsa samt plan för facklig samverkan. Planen för facklig samverkan ska säkerställa att samverkansavtalet med de fackliga parterna sköts i alla led. Denna plan innehåller åtgärder för att säkerställa att chefer på alla nivåer får tillräcklig kunskap och möjlighet att genomföra den tidiga och fördjupade dialogen på arbetsplatserna.

Du kan se alla handlingar som togs upp under sammanträdet på webbsidan för handlingar och protokoll.