Stöd för tillitsskapande dialoger med nyanlända föräldrar

Illustration: Yvette Gustafsson

Publicerad 10 februari 2022

Tillsammans med yrkesverksamma, forskare och lokala föreningar har en utbildning för alla som möter nyanlända föräldrar tagits fram. Arbetet började som ett projekt som drevs av FN:s internationella migrationsorgan och har nu översatts till ett flertal språk.

Projektet Equalcity är slut, men metoden och utbildningsmaterialet ska fortsatt användas under namnet Prata med föräldrar. Målgruppen är personer som antingen inom sitt yrke eller genom sin förening möter föräldrar som inte är bekanta med vilka möjligheter och skyldigheter de har som föräldrar i Sverige. Det kan vara nyanlända eller utrikesfödda personer som bott i Sverige ett tag, men inte tidigare varit föräldrar. 

Målet är att stärka föräldrars tillit till samhället och deras kunskap om både sina egna och barnens rättigheter. Utbildningen utgår från ett interkulturellt förhållningssätt och ger en praktisk vägledning i att hålla tillitstärkande dialoger med föräldrar. Materialet ger ökad kunskap om och stöd inför samtal om svåra ämnen, till exempel sexuellt och könsbaserat våld och hur detta inverkar på individen, familjen och samhället.

Handboken är framtagen med erfarenheter från arbetet med kursen Förälder i nytt landsom Integrationscentrum erbjuder nyanlända och utrikesfödda föräldrar i Göteborg. Referensgrupper med personal från olika verksamheter, utrikesfödda föräldrar och svenska och internationella forskare och experter inom olika områden har bidragit och granskat innehållet. En internationell grupp av experter inom FN har granskat den engelska versionen av Prata med föräldrar, vilket leder till att även den svenska handboken ska revideras. Arbetet påbörjas nu och senare under våren kan du ta del av det färdiga materialet.

Till dess kan du ladda ner handboken på engelska här Parenting in a new country - How to engage in trust-building dialogue with migrant parents

Fler verktygslådor från projektet Equalcity

Inom Equalcity har förutom Göteborgs Stad tre andra europeiska partners medverkat och bidragit med utbildningsmaterial på olika teman inom migration. På FN:s hemsida kan du ladda ner dem på engelska och inom kort läggs fler översättningar upp. 

De andra verktygslådorna på engelska finns här: 

Om projektet Equalcity

Projektet drevs av FN:s internationella migrationsorgan IOM och finansierades av EU-kommissionen. Läs gärna mer på goteborg.se/pratamedforaldrar.

Kontakt

Har du frågor eller förslag, kontakta gärna Somita Sabeti, socialförvaltningen Centrum.