Kunskap att hämta för den nya förvaltningen

Fotograf:

Publicerad 30 april 2021

Socialstyrelsen och förvaltningen för funktionsstöd kommer att samverka med fokus på kunskapsstöd. Samtidigt bidrar förvaltningen med sin nyckelkompetens - Vi vill vara med och driva våra frågor så att vi får rätt stöd och kan utveckla våra verksamheter för dem vi är till för, säger Moa Ohlsson, förvaltningscontroller.

Förvaltningsledningen har träffat den enhet på Socialstyrelsen som jobbar med kunskapsstyrning för socialtjänsten. Syftet var att få veta mer om varandras uppdrag och ha samtal om förebyggande arbete och kunskapsstyrning. Socialstyrelsen fick i sin tur veta hur socialtjänsten är organiserad i de nya förvaltningarna i Göteborg.

Kunskap att hämta

Socialstyrelsen har ett pågående arbete med kunskapsstöd inom området funktionsnedsättning. Bland annat informerade de om ett koordinationsprojekt för att underlätta för människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd, som kommer med sin slutrapport i december.

Ett annat exempel på kunskapsstöd är den webbutbildning som startar i maj om munhygien och munhälsa.

Fortsatt samverkan med Socialstyrelsen

Förvaltningen kommer att fortsätta sin samverkan med Socialstyrelsen, bland annat genom att bidra i arbetet med att ta fram utbildningsstöd för personliga assistenter. Det sker också genom att koppla ihop Socialstyrelsen med metodutvecklarnätverket inom avdelningen BmSS för att prata vidare om olika kommunikationsmetoder, exempelvis AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation

Funktionsstöd kommer också att samarbeta med Socialstyrelsen utifrån ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vi vill vara med och driva våra frågor så att vi får rätt stöd och kan utveckla våra verksamheter för dem vi är till för. Det här tillfället skapar möjligheter för oss att vara med och bidra med vår kompetens exempelvis när det handlar om kommunikationsmetoder och personlig assistans, säger Moa Ohlsson.

Fakta:

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg med målsättningen att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor.

Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och kunskapsstyrning för socialtjänsten är två av Socialstyrelsens sex sakavdelningar.  Här finns mer information respektive avdelning

Kunskapsguiden kan du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården hitta vägledning för dig och din verksamhet. Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer.

Läs också: Stort behov av att höja kompetensen hos personal inom LSS-boenden