Riskträd längs Nortagenevägen tas ner

Översikt med riskträden markerade i rött. Bild: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 15 mars 2021

25 uppmärkta träd av Hästkastanjer måste tas ner längs med Nortagenevägen och Orrekullagatan i Hisings Kärra då de är sjuka och riskerar att falla. Träden kommer att tas ner under vecka 12.

Kastanjerna visar spår av rötsvampen ostronskivling, kastanjeblödarsjukan Pseudomonas, och algsvampen Phytophthora. Stora områden av barken på såväl stam som större grenar har dött.
Eftersom träden lider av en svampsjukdom, kommer allt material omhändertas och skickas till förbränning.

Nya träd kommer planteras på platsen under 2022.