Asfaltering på flera gator i Hovås, 27 juni – 15 juli

Publicerad 17 juni 2022

Flera gator i Hovås behöver asfalteras om. Arbetet sker under dagtid klockan 07.00 – 17.00 under perioden 27 juni – 15 juli.

I arbetet ingår olika arbetsmoment såsom fräsning, beläggning, byte av brunnar, rivning och återställning av gångbanan. Efter utfört arbete kommer återställning av fartgupp och refuger ske.

Dessa gator kommer att asfalteras under perioden: Hovås Bautastensväg, Hovås Sandkulleväg, Höjdvägen, Hökåsvägen, Kedjestigen, Ryttarstigen, Söndrevägen.

Det kommer vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet utförs. Välj gärna alternativ väg om det är möjligt. Framkomligheten kommer styras av vakter eller skyltar och det kommer alltid vara minst ett körfält öppet.

Vi ber boende i området att trimma sina häckar och träd som växer ut över asfalten före påbörjat arbete.