Sommarsäsongen för uteserveringar startar redan 1 mars

Publicerad 2 mars 2021

Ordförande för byggnadsnämnden och trafiknämnden har gemensamt beslutat att ge möjlighet att starta sommarsäsongen för uteserveringar redan från den 1 mars. Syftet är att bidra till en minskad smittspridning och att stötta näringslivet. Samtidigt föreslås att ingen extra avgift ska tas ut för upplåtelse av stadens mark för uteserveringar under mars månad.

Detta innebär att byggnadsnämnden kommer att ge den som har ett tidsbegränsat bygglov för uteservering möjlighet att ta sitt bygglov i anspråk från måndag den 1 mars, samt att trafiknämnden tidigarelägger säsongen för uteservering från samma datum.

Den som har fått ett bygglov för uteservering med startdatum 1 april kan ta sitt lov i anspråk redan från den 1 mars, under förutsättning att övriga tillstånd finns. Beslutet gäller endast redan givna bygglov.

Ett utökat serveringstillstånd för alkohol omfattas inte av dagens beslut utan hanteras i vanlig ordning av tillståndsenheten på miljöförvaltningen.