Alla ska förstå vad de ska lära sig

Eva Högberg framför klassens veckoplanering. Fotograf: Asbjörn Hanssen

Publicerad 8 december 2020

Eva Högberg blev nominerad till Berättarministeriets pris Pennsvärdet. Och i direktsändning på den digitala galan berättade hon om sitt sätt att undervisa.

— Det är ett heltidsjobb att granska arbetsmaterial och förbereda mig inför undervisningen. Så jag är mycket i klassrummet, förklarar hon. Det är tydligt att Eva och hennes kolleger sätter elevernas möjlighet att lära i centrum. Mötet mellan lärare och elev är blir det centrala i deras arbete.

— Ta ordet vifta. Barnen med svenska som modersmål förstår med en gång. Men det är ett ord jag vet de som har svenska som andra språk kan snubbla på. Jag försöker ge dem vägen så de undviker att snubbla, säger Eva Högberg

Elever och vårdnadshavare samtalar lågmält när de går över skolgården på väg från fritidshemmet. I klass 2B:s klassrum sitter Eva Högberg tillsammans med sin kollega Jackleen Mansour och förbereder nästa dags undervisning.

De som arbetar på Långmosseskolan i Gårdsten är överens om hur viktigt det är att ”packa upp” kunskapen och texterna för att eleverna ska förstå. Även i läroböcker för årskurs två finns det ord som eleverna inte förstår.

För Eva Högberg gäller det att hjälpa barnen förstå vad de lär. Hon ger exempel med en visp. Alla barnen vet vad det är när hon har med en eller en bild på en visp. De känner igen vispen hemifrån, men kan kanske inte det svenska ordet. Det samma gäller djur. De vet vad djuret är och kan ordet på hemspråket, men inte på svenska.

Det är vanligt att göra matteundervisningen konkret. Eva och hennes kolleger använder det även i undervisningen i svenska. I dag har eleverna gått runt och letat substantiv. Gick det att sätta en eller ett framför. De gör samma sak med adjektiv. Är den mjuk eller hård?

— Jag har höga förväntningar på eleverna och förväntar mig att de når upp till dem. Och jag får dem dit. Vi får inte sänka förväntningarna på vad de kan och klarar. Men självklart ska förväntningarna vara rimliga.

Eva Högberg berättar om det kompensatoriska uppdraget. Att skolan ska kompensera för elevernas bakgrund för att alla ska ha lika stor chans att lyckas i skolan. Därför är alla läxor repetition av vad eleverna redan gått genom i skolan.

På min väg ut i höstmörkret kommer Eva Högberg efter och påpekar hur viktigt samarbetet med vårdnadshavarna är.

— Blir samarbetet dåligt går det ofta sämre för eleven i skolan.