Gång- och cykelbanan ovanför Lundbytunneln stängs av, 10 – 11 september och 17 – 18 september

Publicerad 7 juli 2022

Under två helger kommer vi att stänga av gång- och cykelbanan för att montera en ny ventilationsskorsten på berget ovan Lundbytunneln. Arbetet utförs den 10 – 11 september och den 17 – 18 september, dagtid mellan klockan 08.00 – 18.00.

Den gamla skorstenen revs förra året på grund av ålder och en kranbil kommer nu att lyfta den nya skorstenen på plats. Arbete ska utföras på gång- och cykelbanan mellan Ovädersgatan och Yrvädersgatan ovanför Lundbytunneln.

Gång- och cykeltrafikanter får under denna tid välja alternativ väg, eftersom gång- och cykelbanan helt kommer att stängas av. Skyltar och staket ställs upp för att visa var och när avspärrningen sker.

Arbetet kommer inte att medföra buller i någon större omfattning.