Grundskoleförvaltningen fortsätter dialogen inför kommande skolplaceringar

Publicerad 23 november 2020

Under hösten har grundskoleförvaltningen på olika sätt samlat in vårdnadshavares upplevelser och synpunkter på som behöver förbättras i arbetet med skolplaceringar. Denna vecka är det dags för nästa steg. Då startar förvaltningen en arbetsgrupp med bland annat vårdnadshavare och politiker som ska komma med förslag på vad förvaltningen behöver göra.

Tidigare i höst har arbetet med dialoger framför allt handlat om att lyssna och samla in. Chefer i grundskoleförvaltningens förvaltningsledningen har ringt 200 slumpmässigt utvalda vårdnadshavare. Tjänstepersoner har intervjuat ungefär 30 vårdnadshavare, personer inom förvaltningen och politiker som på olika sätt varit berörda av skolplaceringarna 2020. Förvaltningen har också tagit emot ungefär 70 synpunkter. Det är utifrån detta insamlade material som förvaltningen har bestämt vilka olika teman som arbetsgruppen nu ska arbeta vidare med.

Fyra teman

De fyra teman som arbetsgruppen kommer att fokusera på är:

  • Bemötande: Vad innebär ett gott bemötande i praktiken och hur gör vi det?
  • Placeringsprocessen: Hur behöver vi arbeta för att öka begripligheten i processen med skolplaceringar för alla vårdnadshavare? Oavsett vad vårdnadshavarna har för bakgrund, utbildning, språkliga kunskaper och nätverk.
  • Kommunikation: Hur vill man att vi kommunicerar med vårdnadshavarna före, under och efter processen med skolplaceringar? Hur ska det gå till?
  • Trygghet och förutsägbarhet: Hur kan vi öka upplevelsen av trygghet och förutsägbarhet? Utifrån de lagar, utmaningar med skolplatser i vissa områden och skolformer som vi behöver förhålla oss till.

Möten startar denna vecka

Arbetsgruppen består av bland annat vårdnadshavare, politiker, rektor, utbildningschef, avdelningschef och andra tjänstepersoner på förvaltningen. Totalt är det 18 personer som är med i gruppen.

Gruppen kommer att träffas vid fyra tillfällen under november och december, med start denna vecka. Mötena är över teams.

Färdig rapport i januari

I januari kommer grundskoleförvaltningen att presentera en rapport om vad arbetet med dialogerna har lett till och hur förvaltningen nu går vidare.