Spårarbete vid Grönsakstorget, 13 – 16 april

Publicerad 6 april 2021

Spårarbete måste utföras på Västra Hamngatan vid Grönsakstorget för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras nattetid mellan den 13 – 16 april klockan 22.00 – 06.00.

Arbetet kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas.                                                        

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se