Väg- och vattenarbeten på Guldkällegatan, Fixfabriken, 1 mars – 1 november 2021

Fotograf:

Publicerad 24 februari 2021

Trafikkontoret bygger tillsammans med fastighetskontoret och kretslopp och vatten ut området genom Fixfabriken med nya bostäder och infrastruktur samt ny gata. Under vecka 8 beräknas förarbeten och etablering starta.

Ny infart till området kommer placeras från Karl Johansgatan till Ostindiegatan. Området kommer få ett nytt torg med park runt Linneförrådet.

Under vecka 8 beräknas förarbeten och etablering starta. Därefter påbörjas arbeten för vatten och avlopp. Arbetet utgår från Karl Johansgatan 146 med riktning in mot fixfabriksområdet.