Påverkar regleringen av de underskottet i Göteborgs kommunala skolor de fristående skolorna?

Publicerad 24 februari 2021

Den första juli bildas en ny organisation för Göteborgs kommunala grundskolor. Därför har politikerna i grundskolenämnden bestämt att de ekonomiska underskotten och överskotten i skolorna slås ihop i de nya så kallade skolområdena.

Skolområden med ekonomiska underskott vid årsskiftet 2020/2021 blir av med sina underskott.

Omfördelning av underskott och överskott sker inom det kommunala huvudmannaskapet.

Grundskoleförvaltningen återkommer med mer information när regleringen är genomförd.

Det här är ett skolområde

I den nya organisationen blir stadens skolenheter större och färre. Vi slår samman skolenheter på samma adress till en skolenhet. Alla skolenheter ingår i så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning.

Mer information

Här kan du läsa mer om omorganiseringen av de kommunala skolorna i Göteborg.