Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 3 april 2020 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Så agerar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset covid-19

Publicerad 17 mars 2020

Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer. Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer Göteborgs Stads rekommendationer. Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset.

Uppdaterad 2020-04-03

Inga informationsträffar 30 mars-10 april

Informationsträffarna om utbildningsalternativ på komvux är inställda under perioden 30 mars-10 april. Fortsatt planering ej bestämd.

Distansutbildning för kommunal vuxenutbildning

På grund av Coronaviruset rekommenderar regeringen att kommunala vuxenutbildningar bedriver sin undervisning på distans. Förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer rekommendationen.

Hur kommer din undervisning att genomföras?

Förutsättningarna för hur distansutbildningen kommer genomföras kan se lite olika ut beroende på vilken utbildning du går. För att du som elev ska få korrekt information om vad som händer på just din utbildning ska du kontakta din skola/din lärare.

Gäller från och med 18 mars och tillsvidare.

Distance education for adults

Because of the Coronavirus, the government recommends that all adult education will be conducted through distance education. The Administration Labour Market and Adult Education follow this recommendation.

How to conduct distance learning

The prerequisites for distance education and how to be implemented may look different depending on the education you attend. In order to get correct information about your individual education, contact your school / teacher.

Valid from March 18 onwards.

Länkar till mer information

Information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Information från Smittskydd Västra Götaland:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/coronavirus-2019-ncov-information-till-allmanhet/

Information från Krisinformation.se:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

    ${loading}