Notiser från förskolenämnden 21 april

Publicerad 27 april 2021

Den 21 april beslutade nämnden bland annat att frukost och mellanmål för personal som arbetar i förskolan ska hanteras som pedagogisk måltid och om ny tid för hämtning vid kvällsomsorg. Nämnden fick också information om hur förvaltningen arbetar för att skapa incitament att arbeta på förskolor som har brist på förskollärare.

Frukost och mellanmål blir pedagogiska måltider 

Nämnden beslutade att frukost och mellanmål blir pedagogisk måltid för personal som arbetar i kommunal förskolan. Det innebär bland annat att måltiden ingår i personalens arbetsuppgifter och arbetstid, samt att personalen äter samma mat som barnen, med undantag vid behov av specialkost. Sedan tidigare är lunch pedagogisk måltid för personal som äter med barnen. Finansiering ska ske inom ramen för rektors budget. Förvaltningen påbörjar nu arbetet med hur beslutet ska implementeras. 


Hämtning senast 21.00 vid kvällsomsorg 

Nämnden beslutade att tiden för hämtning vid kvällsomsorg är 21.00 på förskolor med omsorg på obekväm arbetstid. Ansvarig rektor kan i vissa fall göra undantag om det bedöms lämpligt utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar.  


Kartläggning och incitament för jämn fördelning av förskollärare 

Under hösten 2020 har förvaltningen gjort en kartläggning av vad som behövs för att förskollärare ska vilja söka sig till förskolor med brist på förskollärare. Ett antal områden har identifierats ha stor betydelse, bland annat möjligheten att få använda sin kompetens, tydliga strukturer, roller och ansvar samt kollegialt stöd.  Kartläggningen har resulterat i ett antal förslag på insatser som förvaltningen ska ta beslut om inom kort.