På torsdag skickar grundskoleförvaltningen ut beslut om skolplacering

Publicerad 23 mars 2021

Arbetet med skolplaceringar i förskoleklass och grundskola är i stort sett klart. På torsdag eftermiddag skickar grundskoleförvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna.

— Alla ska känna sig trygga med att skolplaceringarna är rättssäkra och att misstagen från ifjol inte händer igen. Vi har lärt av de misstag vi gjorde då och har under hela året arbetat med att förbättra arbetet. Vi har också lyssnat på de synpunkter som kommit till oss, säger Malin Vangstad som är chef på enheten för myndighetsutövning.

Ungefär 10 200 elever omfattas av årets skolplaceringar. Det rör sig om de som ska börja i förskoleklass och de som går sista året på sin skolenhet och därför behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan.

Nya regler för skolplacering och bättre it-stöd

Efter misstagen med skolplaceringarna förra året har grundskoleförvaltningen sett över hela processen. Förvaltningen har infört nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola för att stärka elevers rätt till en skola nära hemmet och göra det tydligare för vårdnadshavarna var deras barn kan få en skolplats. Förvaltningen har även utvecklat och säkerställt att de it-system som används i arbetet med placeringar är rättssäkra.

— Vi har också granskat alla skolplaceringar för att upptäcka eventuella avvikelser och även se om vi kan göra något ytterligare för att så många som möjligt ska få en plats i den skolan de helst vill gå i. Det kan bland annat handla om att öppna upp fler platser på vissa skolenheter eller att se över om vi kan använda lokalerna på annat sätt, säger Malin Vangstad.

Paviljonger för att ta emot fler elever

Ett problem förra året var att det fanns för få skolplatser i vissa delar av staden. Inför höstens skolstart har förvaltningen därför beställt paviljonger till Västerhedsskolan, Sannaskolan och Frejaskolan.

— Det betyder att dessa skolor kommer kunna ta emot fler elever. Samtidigt kvarstår problemet med för få skolplatser i vissa områden. Det kommer även i år betyda att alla inte kommer kunna bli nöjda med sin skolplacering, säger Malin Vangstad.

Besluten skickas ut till vårdnadshavarna på torsdag den 25 mars. De som har önskat skola med e-tjänsten får sina beslut digitalt. De som har önskat skola med blankett eller inte önskat skola alls får sina beslut med posten.

Förändringar från förra året:

  • Alla elever har rätt till en av de fyra eller fem närmsta skolenheterna, beroende på årskurs. Avståndet för årskurs 7-9 minskar till max 6 kilometer (tidigare cirka 8 kilometer)
  • Alla avstånd mäts skolvägen, vilket framför allt betyder gång- och cykelväg. Inga avstånd mäts fågelvägen.
  • Syskonförturen gäller endast om eleven har ett äldre syskon i årskurs F-6 på skolenheten kommande läsår. Syskonförturen går däremot inte före elevers rätt till en skola nära hemmet.
  • Relativ närhet går före absolut närhet om det är två elever som vill ha samma skolplats. Det betyder att den elev som förlorar mest på att inte få skolplatsen går före. 
  • Nyanlända har inte längre företräde till skolenheter med låg andel nyanlända.
  • Inga elever placeras på andra sidan Göta Älv om de inte aktivt har önskat en skola som ligger där.
  • På goteborg.se/onskaskola kan vårdnadshavare och elever se vilka skolenheter som ligger i närområdet och därmed också vilka skolenheter eleven kan få en plats i.
  • Förvaltningen har under hösten haft dialoger med vårdnadshavare och politiker om hur arbetet med skolplaceringar kan bli bättre framöver.

Mer information

Om du har frågor eller vill veta mer kan du ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se.