Ledningsarbeten på Emigrantvägen, november – december 2021

Fotograf:

Publicerad 9 november 2021

Måndagen den 15 november planerar vi att starta ledningsarbeten på Emigrantvägen i höjd med Lagerhuset. Ledningsarbetet beräknas i sin helhet att pågå i cirka tre veckor.

Måndagen den 15 november planerar vi att starta ledningsarbeten på Emigrantvägen i höjd med Lagerhuset. Ledningsarbetet beräknas i sin helhet att pågå i cirka tre veckor. 

Från den 15 november och cirka en vecka framåt kommer vi att gräva en schakt över Emigrantvägen. Under denna period är fordonstrafiken helt avstängd i båda riktningarna. Trafiken leds då om över Heurlins Plats och Pusterviksbron. Trafik till Lagerhuset och p-platserna på Skeppsbron kör vidare utmed Rosenlundskanalen mot målpunkten, se karta nedan. Orangea skyltar visar vägen fram. 

Gång- och cykelbanan på Emigrantvägen och förbi Lagerhuset är öppen som vanligt.

Lagerhusets lastbrygga kommer vara tillgänglig från någon av de två sidorna under hela arbetet. Cykelstället vid Lagerhusets norra sida flyttas tillfälligt till parkeringens södra sida.

Arbetet innebär buller från grävmaskiner, vilket kommer låta ungefär lika mycket som omkringliggande trafik.