Ny gång- och cykelbana på Fredrikdalsgatan, april - sommaren 2021

Fotograf:

Publicerad 28 mars 2021

Det ska bli tryggare och säkrare att cykla på Fredrikdalsgatan. I april startar arbetet med anläggandet av den nya cykelbanan längsmed Fredrikdalsgatan, vilken sträcker sig från Ebbe Lieberathsgatan till Mölndalsvägen.

Arbetet planeras att vara färdigställt sommaren 2021. 

Framkomligheten påverkas under byggtid

Fredrikdalsgatan kommer att vara öppen för samtliga trafikslag under byggtid, men framkomligheten kommer att påverkas.