Färre isytor när säsongen startar men nya ishallar på gång

Publicerad 22 september 2022

Det är mycket på gång när det gäller ishallar i Göteborg. Gamla rivs och nya byggs. På kort sikt innebär det minskade tider för allmänheten men på lång sikt blir det fler och nyare ishallar.

Flera nya ishallar byggs 

Göteborgarnas efterfrågan på isytor är stor och flera ishallar är i så pass dåligt skick att de behöver bytas ut de närmsta åren.

Vad händer just nu?

Vad innebär det för dig som vill åka skridskor?

I och med att Slottskogsrinken rivs finns det en isyta mindre än vanligt att fördela tider på till föreningar. Föreningar som normalt brukar träna i Slottsskogsrinken får tider i andra ishallar, främst Isdala ishall.

Det innebär att Isdala ishall inte kommer att vara öppen för allmänheten issäsongen 2022-2023 och att tiderna för allmänheten minskar något i Askims ishall, Angered Arena och Rambergsrinken. Även föreningar får färre tider än vanligt den här säsongen.

Samtidigt kommer Ruddalens nya ishall att öppna och ha plats för många föreningstider. Ishallen öppnar för föreningar i december, skolor i januari och för allmänheten på skollov med start jullovet 2022-2023. Skrinnarhallen, med skrinnarbana, isrink och en ny större isyta, planeras öppna i mars 2023.