Arbeten påverkar framkomligheten för biltrafik på Järnvågsgatan, 25 april – sommar 2022

Fotograf:

Publicerad 4 april 2022

Måndag 25 april påbörjas ledningsarbeten på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet.

25 april – sommar 2022

Måndag 25 april påbörjas ledningsarbeten på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet. Under arbetet begränsas framkomligheten för biltrafiken något då körfälten förflyttas i sidled, dock kommer det alltid vara två körfält ut mot Emigrantvägen/Oskarsleden, minst ett körfält ned i Götatunneln samt två körfält in från Oskarsleden/Emigrantvägen.

Framkomligheten på gång- och cykelbanor påverkas först fram till sommaren.