Mur i Färjenäsparken restaureras

På bilden är muren markerad med rött. Under tiden som arbetena pågår kan du ta dig förbi längs stigen som är markerad med en blå, prickad linje.

Publicerad 6 november 2018

Under vecka 45 börjar park- och naturförvaltningen att restaurera muren längsmed Salterigatan i Färjenäsparken. Arbetet kommer att pågå under november och december.

Muren är i behov av upprustning, bland annat efter att delar av hörnet har rasat. På bilden är muren markerad med rött. Under tiden som arbetena pågår kan du ta dig förbi längs stigen som är markerad med en blå, prickad linje.

Muren är en kvarlämning av den villastad som byggdes här runt förra sekelskiftet, när industrierna i området blomstrade. Villastaden tömdes på 1970-talet, när Eriksbergsvarvet ville bygga ut. Varvskrisen satte stopp för de planerna och husen revs i början på 1990-talet.

Restaureringen är en del i en större utveckling av Färjenäsparken, som kommer pågå ett par år framöver. Med sikte på 2021 skapar vi en unik stadspark som möter älven.


Logotyp för Göteborgs 400-årsjubileumÅr 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats.
Utvecklingen av Färjenäsparken är en del i jubileums­satsningen ”Blå & gröna stråk och oaser” för att göra det enklare för människor att röra sig och mötas över stads­delar, koppla av, uppleva kultur och natur.

Läs mer på
goteborg2021.com