Beslut om Göteborgs Stads kultur- och författarstipendiater 2017

Publicerad 29 mars 2017

Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendium och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens ordinarie sammanträde den 28 mars. Sammanlagt 21 verksamma konstnärer, koreografer, författare, filmare, musiker, scenografer och skådespelare har beviljats stipendier.

Mottagare av göteborgs stads kulturstipendier 2017

 • Kerstin Aronsson, förläggare
 • Christoffer Berg, musiker/producent
 • Erik Dahl, musiker
 • Charlotta Eidenskog, keramiker
 • Klas Eriksson, konstnär
 • Marie Falksten, bildkonstär
 • Amanda Flodin, sopran
 • Johanna Gustavsson, konstnär
 • Marie Holmgren, bildkonstnär
 • Carl Javér, filmare
 • Jessica Johannesson, konstnär
 • Maria Ray Johansson, textilkonstnär
 • Ger Olde Monnikhof, scenograf
 • Jesper Norda, konstnär
 • Moa Matilda Sahlin, koreograf
 • Ellen Sjö Sander, musiker
 • Martin Solymar, bildkonstnär
 • David Sperling, scenkonstnär
 • Joakim Stampe, konstnär

Mottagare av göteborgs stads arbetsstipendium för författare 2017

 • Elin Boardy
 • Pär Thörn

Fakta

300 personer sökte årets Kulturstipendier. 19 stipendiater föreslogs av en sakkunnig jury. Göteborgs kulturnämnd har fattat beslutet. Stipendierna är på 30 000 kr per person. 39 personer sökte Arbetsstipendium för författare, varav två utsågs. Stipendierna är på 50 000 kr