Dialog om skolplaceringar – i januari kommer en rapport om resultatet

Publicerad 23 december 2020

Grundskoleförvaltningen har nu genomfört fyra dialoger med vårdnadshavare, politiker, chefer och tjänstepersoner i förvaltningen. Syftet har varit att gemensamt diskutera och komma med förslag på vad förvaltningen kan göra för att kommande skolplaceringar ska bli så bra som möjligt, utifrån de lagar, regler och förutsättningar som finns i staden. I slutet på januari kommer förvaltningen berätta mer om vad som händer nu och hur förvaltningen tar hand om de förslag som har kommit in.

— Många av de förslag och synpunkter som vi har fått till oss ligger i linje med de förbättringar vi redan gör för att vårdnadshavare ska känna sig trygga med hur vi arbetar med skolplaceringar. Vi har också fått till oss många nya förslag. En del av förslagen kommer vi kunna genomföra redan i år, andra ligger längre fram i tiden, förklarar Malin Vangstad som är tillförordnad chef på enheten för myndighetsutövning.

Rapport i januari

I slutet på januari kommer grundskoleförvaltningen att släppa en rapport om hur förvaltningen nu går vidare med de synpunkter och förslag som har kommit in. På kort sikt och längre sikt, men också vilka förslag som inte går att genomföra och varför.

— Den rapporten kommer självklart att bli offentlig så att alla kan läsa. Vi är väldigt tacksamma för alla som på olika sätt har engagerat sig under hösten. Det finns ett stort värde i att vi har fått ta del av så många olika perspektiv. Förra årets misstag med skolplaceringar får inte hända igen, säger Malin Vangstad. 

De olika träffarna har haft olika teman:

  • Bemötande: Vad innebär ett gott bemötande i praktiken och hur gör vi det?
  • Placeringsprocessen: Hur behöver vi arbeta för att öka begripligheten i processen med skolplaceringar för alla vårdnadshavare? Oavsett vad vårdnadshavarna har för bakgrund, utbildning, språkliga kunskaper och nätverk.
  • Kommunikation: Hur vill man att vi kommunicerar med vårdnadshavarna före, under och efter processen med skolplaceringar? Hur ska det gå till?
  • Trygghet och förutsägbarhet: Hur kan vi öka upplevelsen av trygghet och förutsägbarhet? Utifrån de lagar, utmaningar med skolplatser i vissa områden och skolformer som vi behöver förhålla oss till.