Fristadsförfattare på Frölunda bibliotek

Publicerad 21 september 2021

Från 2 oktober och året ut kan du se vandringsutställningen med fem fristadsförfattare på Frölunda bibliotek. Över hela världen inskränks människors yttrandefrihet och Göteborg är en av städerna som erbjuder en fristad till kulturarbetare som lever med hot i sitt hemland. Under hösten har Frölunda bibliotek filmvisningar, samtal om yttrandefrihet, bokcirklar om förbjuden kärlek, samtal, workshops, musik och poesi, alla i fristadsprojektets anda.

I denna vandringsutställning berättar fem fristadsförfattare om sina liv och varför de behövde flytta från sina hemländer samt vad det inneburit för dem att under två år vara fristadsstipendiater. Ahmad Azzam är Göteborgs Stads nuvarande fristadsförfattare.

Utställningen beskriver hur fristadsarbetet kan bedrivas i Sverige och världen idag via ICORN. Förhoppningen är också att stimulera fler kommuner att ta beslutet att bli en fristad i ett världsomfattande nätverk.

Invigning 2 oktober

På utställningens invigning medverkar fristadsförfattaren Ahmad Azzam och Malin Schiller, fristadskoordinator på Göteborgs Stads kulturförvaltning. Invigningen är i Frölunda biblioteks ljusgård, lördag 2 oktober klockan 14.

Utställningen visas året ut.

Bakgrund

Yttrandefriheten är en av de allra mest grundläggande friheterna i Sverige. Men över hela världen inskränks människors yttrandefrihet genom att de utsätts för hot, förföljelse och försvinnanden. Att vara en fristad innebär att en kommun eller region erbjuder en kulturarbetare som lever under hot i sitt hemland en vistelse under två års tid. Göteborg har tagit emot fristadsstipendiater sedan 1996.

Utställningen är ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götaland och Bohusläns museum. Projektet är delfinansierat av Statens Kulturråd.

Program under fristadsprojektet

Under hösten låter vi olika berättelser komma till tals och berättare som andra vill tysta. Filmvisningar, samtal om yttrandefrihet, bokcirklar om förbjuden kärlek, samtal, workshops, musik och poesi.

Program på Frölunda biblioteks hemsida