Nya växtbäddar och träd i Linnégatans allé

Publicerad 24 oktober 2022

Park- och naturförvaltningen ska plantera åtta silverlindar i luckor där det saknas träd i Linnégatans allé. Innan träden planteras kommer nya växtbäddar att anläggas och tre svaga lindar att tas ner. Arbetet beräknas pågå från början av november till årsskiftet 2022/2023.

Under hösten kommer park- och naturförvaltningen att anlägga åtta moderna och större växtbäddar då de nuvarande är för små och hårt packade med jord vilket gör att träden har svårt att ta upp syre och vatten. De nya växtbäddarna blir större under mark än de gamla och fylls med biokolmakadam, som är en blandning av krossad sten, biokol och grönkompost. Biokolmakadam hjälper trädens rötter att hitta syre och fukt, och kommer att ge träden bra förutsättningar för att växa och hålla sig friska länge. 

Nya lindar i allén

När de nya växtbäddarna är färdiga börjar planteringen av åtta silverlindar, Tilia tomentosa, i Linnégatans allé i höjd med Hagabion. Silverlinden liknar sin släkting parklinden, som idag växer längs med Linnégatan, i kronbredd och höjd och knyter an till platsens historia och nuvarande växtlighet.

Minskad sårbarhet för sjukdomar och klimatförändringar

Silverlind har valts för att få en större variation av trädarter bland stadens träd. Variation stärker den biologiska mångfalden och minskar sårbarheten för framtida trädsjukdomar. Silverlinden är mycket tork- och värmetålig, vilket är nödvändigt när perioder av torka och värmeböljor blir allt längre och vanligare i Göteborg på grund av klimatförändringar.

Arbetet börjar i november

I november börjar arbetet på Linnégatan. Då kommer park- och naturförvaltningen att ta ner två parklindar utanför Hagabion, samt en parklind vid korsningen Linnégatan/Plantagegatan. Lindarna är svaga och håller på att dö.

Träden vid Hagabion ersätts när de åtta silverlindarna planteras i december. Det tredje trädet, vid korsningen Linnégatan/Plantagegatan, kommer att ersättas vid ett senare tillfälle.

Arbetet utanför Hagabion beräknas vara klart i slutet av december 2022.