Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så städar vi parker och badplatser

Fotograf:Park- och naturförvaltningen

Publicerad 8 juni 2020

Park- och naturförvaltningen arbetar för att skapa en ren och snygg stad, utifrån de ekonomiska förutsättningar som förvaltningen har. För att uppnå en grundläggande trivsel och trygghet i parker, naturområden och på badplatser prioriteras skötselåtgärder på platser och ytor som används mest. Här följer frågor och svar om städning och öppethållande av toaletter.

Hur ofta städar park- och naturförvaltningen stadens parker?

Städning och tömning av soptunnor sker kontinuerligt i stadens parker. Hur ofta det sker beror på hur mycket parkerna används. Både sopmaskin, plocktänger och borstar används vid städningen. Under sommarmånaderna spolas också vissa ytor rena.

De flesta centrala parker städas 7 dagar per vecka under säsong (maj-september). Några exempel är, Kungsparken, Vasaparken, Heden, Keillers park, Skansberget, Röda sten. I Slottsskogen och i centrala Göteborg arbetar personalen under sommarsäsongen i tvåskift och städar både för- och eftermiddag. Parker, stråk och grönområden i ytterområden städas inte på helger.

Ansvarar inte kommunen för renhållning av allmänna platser?

Detta stämmer, kommunen har ansvar för renhållning på allmänna platser och fastighetsägare för ytor som hör till fastigheten. Du som privatperson har ett eget ansvar för att inte skräpa ner enligt förbudet mot nedskräpning.

Har park- och naturförvaltningen minskat antalet papperskorgar och hur frekvent de töms?

I de centrala delarna av staden kan antalet papperskorgar variera på olika platser. Det pågår ett ständigt arbete med att digitalisera stadens soptunnor och anpassa dem utefter effektivitet, behov och säsong.

Park- och naturförvaltningen har något minskade anslag och har dragit ner på städning på vissa platser men har försökt att anpassa förändringar efter behov. Förvaltningen har inte dragit ner på välbesökta platser.

I Slottsskogen har park- och naturförvaltningen sedan 4/6 vidtagit extra åtgärder för renhållningen. Det har bland annat satts ut 3 extra containrar och glasiglos vid de stora gräsmattorna.

Just nu testas även 12 nya smarta sopkärl i staden. Dessa har en sensor som signalerar när de är fulla och behöver tömmas. Testpapperskorgarna finns bland annat i Brunnsparken, Angereds stadspark och Vasaparken

Hur ofta städas stadens lekplatser?

Lekplatser städas 1-5 dagar per vecka beroende på hur välbesökta de är, de välbesökta lekplatserna städas alltså 5 dagar i veckan.

När ökar skötseln på stadens badplatser inför sommaren

Skötseln ökar när badplatsvärdar finns på de större badplatserna under badsäsong, vilket 2020 är 8 juni–23 augusti. Badplatsvärdarna har i uppdrag att hålla rent, städa toaletter, rensa ogräs, svara på frågor från besökare och hjälpa till med enklare omplåstringar. Du känner igen dem på deras gula T-shirts där det står "Badplatsvärd". De är inte livräddare och har inte ansvar för säkerheten på badplatsen. Från och med 15/6 och nio veckor framåt får badplatsvärdarna hjälp med städuppdrag av ferieungdomar.

Hur ser öppethållande av toaletter ut på stadens badplatser?

Vattentoaletterna på Göteborgs Stads badplatser är öppna under badsäsongen vilket 2020 är 8 juni till 23 augusti, då är badplatsvärdarna på plats. Varför toaletterna inte öppnar tidigare beror på att badplatserna till stor del bemannas av studenter som får anställning under sin sommarledighet. I år fanns det inga resurser att öppna toaletter innan 8 juni.

Hur ofta städas badplatserna under badsäsongen?

Under badsäsongen 8 juni–23 augusti städas badplatserna flera gånger i veckan. De större badplatserna städas ofta flera gånger per dag.

Förvaltningen gör varje vecka en bedömning om det finns ett ökat behov av skötsel och försöker anpassa sig utifrån säsong och väder i möjligaste mån. Detta gäller även före och efter badsäsongen. I år har detta inte varit möjligt på grund av en större sjukfrånvaro än normalt i de delar av förvaltningen som sköter renhållning.

Varför anpassar inte Göteborgs Stad renhållning och öppnar toaletter efter vädret?

Toaletterna kan inte öppnas innan det finns personal som kan städa toaletterna regelbundet.

De ekonomiska förutsättningar som förvaltningen har styr under hur lång tid som förvaltningen kan bemanna badplatserna och därför prioriteras perioden då stadens skolor har sommarlov. Badplatserna bemannas till stor del av studenter som får anställning under sin sommarledighet.

En del badplatser har friluftstoaletter och dessa är öppna 15-maj–15 september.
På grund av rådande situation har park- och naturförvaltningen en större sjukfrånvaro än normalt och därför har förvaltningen inte kunnat öka och starta skötsel tidigare.

På stadens webbplats står det att:

”Från den 15 maj har park- och naturförvaltningen möjlighet att öka skötseln av badplatserna (tömning av papperskorgar och städning). Förvaltningen gör en bedömning om det finns ett ökat behov av skötsel, vid till exempel fint väder. Detta gäller även efter badsäsongen.”

Varför har inte detta gjorts i år?

På grund av rådande situation har park- och naturförvaltningen en större sjukfrånvaro än normalt och därför har förvaltningen inte kunnat öka och starta skötsel tidigare i tillräcklig omfattning.

Det har varit bemanning på helger men i år har det inte räckt till.

Hjälp till att hålla rent

Vi kan alla hjälpas åt att hålla våra gröna oaser rena och trivsamma. Just nu är det speciella förhållanden i och med att fler vistas ute i parker och naturområden på grund av Covid- 19. Om soptunnan är full eller om det saknas soptunna där du är, var snäll och ta med dig ditt skräp hem.

Har du synpunkter om skötsel och städning ber vi dig kontakta Göteborgs stads Kontaktcenter på telefon 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se


    ${loading}