“Jag känner att lärarna här litar på mig”

Publicerad 2 juni 2020

Varje elev ska känna sig sedd. Det är lärarstudenten Annie Cronquists mål när hon börjar arbeta. Själv känner hon sig sedd av lärarna på Långmosseskolan i Gårdsten. Det är där hon gör sin tredje omgång praktik. – Lärarna släpper fram mig och litar på mig. Det gör mig mer säker på mig själv.

Annie Cronquist går sjätte terminen på Grundlärarprogrammet. Nu gör hon sin tredje praktikperiod, den här gången i årskurs 2. Praktiken kallas VFU, verksamhetsförlagd utbildning.
– Jag ska hålla i åtta olika moment per vecka. Varje måndag planerar jag och lärarna i klassen hur vi ska lägga upp veckan, så att jag får mina lektioner gjorda, säger Annie.
Hon är en av tolv VFU-studenter på Långmosseskolan. Skolan tar emot många studenter varje termin.
– Vi vill gärna ha dem här hos oss. Vi har många handledare som kan hjälpa dem. Vi lär oss av dem och de lär sig av oss. Dessutom kan de bli våra medarbetare i framtiden. Då har de redan lärt sig våra rutiner och vårt arbetssätt, säger rektor Anna-Kristina Jerlhag.

Bli en trygg lärare

I lärarutbildningen är det viktigt att få erfarenhet och lära sig hantverket. Det är också viktigt för studenterna att känna trygghet den dag de själva ska ta hand om en klass. Annie Cronquist känner att hon får chansen till just det på Långmosseskolan.
– Lärarna låter mig lägga upp lektioner på mitt sätt och göra det som jag tror är bra för eleverna. De litar på mig. Det gör att jag blir mer självsäker. Det är jag som står där framme i klassrummet och det är det roligaste just nu, säger hon.

Största utmaningen

Av de 365 eleverna är 10 procent nyanlända. På skolan talas 20 olika språk. Ingen av de drygt 40 eleverna i Annies klasser har svenska som första språk.
– Det är den största utmaningen. Att ta reda på hur mycket svenska eleverna förstår, vilken nivå var och en ligger på. Sedan planerar man undervisningen efter det. Jag tycker att man har ett fantastiskt sätt att arbeta och lösa det här på skolan. Framför allt när det gäller samarbetet mellan pedagogerna, säger Annie.
Hon har också lärt sig mer om hur man kan fångar varje elevs intresse, var de än befinner sig kunskapsmässigt.
– Det svåraste, men samtidigt viktigaste, är att räcka till åt alla elever i en hel klass.

Att räcka till för alla

När Annie förut jobbade som elevassistent i Småland blev hon särskilt inspirerad av en lärare.
– Hon såg alla eleverna, varje individ. Hon hade ett sätt att fånga upp dem som jag tyckte var häftigt. Det är tack vare henne som jag ville bli lärare.
Under sin tid på Långmosseskolan har Annie lärt sig se lärarrollen på ett nytt sätt. Det tror hon kommer att hjälpa henne i framtiden.
– Här är det ett ganska tufft klimat. Barnen har många olika bakgrunder. Som lärare får jag perspektiv och ett nytt tankesätt. Det hjälper mig i undervisningen av eleverna.


Skribent, Cecilia Hahne.