Angered uppmärksammar Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Bilden är från Fatma Naibs arbete med filmen The Cut: Exploring FGM.

Publicerad 5 februari 2018

På internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning, tisdagen den 6 februari, uppmärksammas frågan och det viktiga arbete som görs i stadsdelen. Välkommen till filmvisning och samtal på Blå Stället kl 18 och möt ungdomar från Angered, Jamila Said Musse, verksam mot könsstympning både lokalt i Angered och internationellt, journalisten Fatma Naib med flera.

Kvällen inleds av Jamila Said Musse, integrationsvägledare i stadsdelsförvaltningen Angered, som berättar om sitt arbete.

- I grunden handlar om barns rättigheter och om mänskliga rättigheter, säger Jamila Said Musse, som har arbetet med frågan under många år. Det är viktigt att barn som föds i Sverige inte utsätts för könsstympning och då måste vi prata om frågan och öka kunskapen, både hos familjerna och hos personalen inom t ex skola och socialtjänst. Vi måste också öka kunskapen om hälsokonsekvenserna för dem som har utsatts för könsstympning så att kvinnorna kan få rätt vård och stöd i samhället, fortsätter hon.

Jamila Said Musse har arbetat internationellt med frågan under många år och är en av dem som har bidragit till att FN instiftade den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning som infaller den 6 februari.

- Det är viktigt att frågan uppmärksammas och vi vill bjuda in dem som bor här lokalt i Angered för att prata om kvinnlig könsstympning. Vi kommer att visa filmen ”The Cut: Exploring FGM”, diskutera, svara på frågor och dela erfarenheter. Alla är välkomna!

Fatma Naibs personliga resa

Filmen som visas är The Cut: Exploring FGM. I filmen ger sig journalisten Fatma Naib ut på en personlig resa, från Somaliland och Kenya till Sverige, för att utforska traditionen kvinnlig könsstympning. Fatma Naib har undersökt varför den farliga, smärtsamma och ibland dödliga traditionen av kvinnlig könsstympning fortsätter i så många länder. Hon har också studerat vad som krävs för att den ska upphöra. Fatma Naib deltar själv under kvällen och presenterar filmen.

Hur kan vi motverka kvinnlig könsstympning?

Efter filmvisningen hålls ett samtal om strategier och erfarenheter av att motverka kvinnlig könsstympning. Samtalet leds av stadsdelsförvaltningens samordnare Lina Lundborg. Fatma Naib, Jamila Said Musse, Eva Hammad, Emmelie Rönnblad och ungdomar från Angeredsföreningen Hela Blomman deltar.

- Vi vet att flickor och kvinnor i Angered lever med konsekvenserna av kvinnlig könsstympning och det finns en risk för att fler flickor stympas. Därför är det viktigt att uppmärksamma hur vanligt det är med kvinnlig könsstympning och samtala om hur vi kan motverka kvinnlig könsstympning både globalt och lokalt, säger Lina Lundborg, stadsdelsförvaltningens samordnare för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Fakta om kvinnlig könsstympning

Mer än 200 miljoner nu levande flickor och kvinnor har blivit könsstympade globalt. Socialstyrelsen uppskattar att ca 19 000 flickor i Sverige lever med risk för att stympas. Angered är den stadsdel i Göteborg som har flest personer i befolkningen som kommer från länder där traditionen är vanlig.

Välkommen till filmvisning och samtal

Vad: Filmvisning och diskussion om kvinnlig könsstympning
När: Tisdag 6 februari klockan 18
Var: Stora Scenen, Blå Stället, Angereds Torg
Arrangörer: Programmet är ett samarbete mellan kulturhuset Blå Stället, Stadsdelsförvaltningen Angered och föreningen Hela Blomman
Medverkande: Fatma Naib, journalist, Jamila Said Musse, integrationsvägledare i stadsdelsförvaltningen Angered och mångårigt aktiv mot kvinnlig könsstympning, Eva Hammad, utbildare kring kvinnlig könsstympning med mångårig erfarenhet av arbetet mot kvinnlig könsstympning, Emmelie Rönnblad, samordnare för arbetssättet Bygga Broar inom stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och representanter från Angeredsföreningen Hela Blomman.


Länk till evenemanget på Blå Stället