Fler niondeklassare i Göteborgs kommunala skolor blir behöriga till gymnasiet

Fotograf:

Publicerad 24 juni 2021

Fler elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9 jämfört med förra året och resultaten för eleverna i årskurs 6 blir bättre. En analys om varför det ser ut som det gör kommer i kvalitetsrapporten i slutet på året. Flickorna har fortfarande bättre resultat än pojkarna.

Samtidigt har resultaten för eleverna i årskurs 1 och 3 sjunkit. För första gången har vi även ett resultat för förskoleklass.

Med det preliminära kunskapsresultatet ser vi hur det ligger till i år, men det är ett långsiktigt arbete att höja kvaliteten i undervisningen. Det börjar i förskoleklass och fortsätter hela vägen genom årskurs 9. I år är det glädjande att ännu fler elever får möjligheten att börja i gymnasiet jämfört med fjolåret, säger Katarina Breidning, tillförordnad enhetschef kvalitet och utveckling.

  Nu börjar vi analysera kunskapsresultaten för alla skolor för att se varför det ser ut som det gör, och vad vi kan och behöver förbättra. Kunskapsresultaten varierar från år till år, men det är ett långsiktigt arbete för att höja kunskapsresultaten så att fler elever blir behöriga till gymnasiet. En skola kanske behöver jobba mer med läsning, och en annan med studiero eller matematik, säger Stefan Gustafsson, utbildningschef i grundskoleförvaltningen.

Analysen kring varför det ser ut som det gör i våra skolor som helhet kommer i vår kvalitetsrapport i slutet av året. I analysen kommer vi bland annat att i någon mån kunna visa på vilka effekter covid-19 har haft på undervisningen.

Kunskapsresultaten fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån) under hösten.

Animerad film om kunskapsresultaten

Syntolkning av filmen

I filmen ser du grafer som rör sig upp och ner för de fem senaste årens kunskapsresultat i de kommunala skolorna i Göteborg. Graferna du ser är dessa:
Första grafen visar andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 1 sjunker till 85 procentenheter
Andra grafen visar andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 3 sjunker till 78,8 procentenheter
Tredje grafen visar andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6 ökar till 67,9 procentenheter
Fjärde grafen visar andel behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram ökar till 78,4 procentenheter
Filmen avslutas sedan med Göteborgs Stads logotyp.

Årets preliminära kunskapsresultat på övergripande nivå för grundskolorna i Göteborgs Stad

Årskurs 9

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 minskar med 1,3 procentenheter.
  • Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar med 0,2 procentenheter.
  • Det genomsnittliga meritvärdet ökar med 0,2 meritpoäng.

Årskurs 6

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 ökar med 1,2 procentenheter.

Årskurs 3

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 3 (svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) minskar med 4,7 procentenheter.

Årskurs 1

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) minskar med 2,4 procentenheter.

Förskoleklass

  • Lite mer än hälften av stadens förskoleelever 52,8 procentenheter uppvisar intresse/förmåga i samtliga aktiviteter i kartläggningsmaterialet