Till innehåll

Göteborgs Stads programpunkter på Västsvenska Arenan i Almedalen 2019

Publicerad 3 juli 2019

Göteborgs Stad deltar för nionde året i rad i Almedalen, som en del av den Västsvenska Arenan, enligt beslut i kommunstyrelsen.

Västsvenska Arenan är ett samarbete mellan åtta västsvenska parter från det offentliga, näringslivet samt akademin, som tillsammans skapar en fysisk plats i Visby för seminarium och möten. Här lyfts samhällsfrågor ur ett västsvenskt perspektiv och med relevans för hela Sverige till en nationell nivå.

Göteborgs Stad arrangerar åtta egna seminarier om allt från elektrifiering av fordonsflottan i Västsverige till hur man skapar en stad som är bra för alla åldrar. Gemensamt för seminarierna är att de adresserar frågor där Göteborgs Stad vill påverka nationella beslut eller kan bidra till att sprida kunskap om hur man löser svåra samhällsproblem.

Göteborgs Stads program direktsänds via webb-TV

I programmet nedan kommer vi att lägga ut länkar till sändningarna, så att du kan ta del av seminarierna i direktsändning. Sändningarna går även att se och lyssna på i efterhand. Du kan också ta del av sändningarna på Västsvenska Arenans Facebooksida.

Hela programmet för Västsvenska Arenan finns tillgängligt på vastsvenskaarenan.se/program-2019

Seminarierna går även att ta del av på Västsvenska Arenans Facebook-sida.

Göteborgs Stads program

Hur når vi 1,5-gradersmålet och bygger en fossilfri stad tillsammans?

Måndag 1 juli, kl.10.30-11.15
Här kan du läsa mer om seminariet om 1,5-gradersmålet samt vilka personer som medverkar

Fordonsindustrins kompetensomställning – företagens ansvar eller Sveriges?

Måndag 1 juli kl. 13.00-13.45
Här kan du läsa mer om seminariet om fordonsindustrins kompetensomställning samt vilka personer som medverkar

Nu accelererar vi utvecklingen för ett elektrifierat transportsystem! Hur gör vi det i världsklass?

Måndag 1 juli kl. 14.15 – 15.45
Läs mer om seminariet om elektirfierat transportsystem samt vilka personer som medverkar

Gårdsten – Från särskilt utsatt till särskilt uppskattat. Hur kan fler områden ta efter?

Tisdag 2 juli, kl. 10.30-11.15
Här kan du läsa mer om seminariet om Gårdsten samt vilka personer som medverkar

Hållbar stadsutveckling – en lönsam affär för både marknad och samhälle

Tisdag 2 juli, kl.14.15-15.00
Här kan du läsa mer om seminariet om hållbar stadsutveckling samt vilka personer som medverkar

Sverige har bland de högsta byggpriserna i Europa – varför?

Tisdag 2 juli, kl. 15.30-16.15
Har kan du läsa mer om seminariet om de höga byggpriserna samt vilka personer som medverkar

Hur skapar vi en megaregion som ökar vår innovations- och attraktionskraft på en global arena?

Onsdag 3 juli, kl. 09.15-10.00
Läs mer om seminariet om en megaregion samt vilka personer som medverkar

När minoritet blir majoritet - åldersvänliga städer

Onsdag 3 juli, kl. 11.45-12.30
Läs mer om seminariet om åldersvänliga städer samt vilka personer som medverkar

Västsvenska Arenans gemensamma seminarier

Göteborgs Stad är också medarrangör till Västsvenska Arenans gemensamma seminarier. Dessa seminarier live-sänds på Västsvenska Arenans webbplats.

Här hittar du hela programmet för Västsvenska Arenan 2019

Hållbara attraktiva städer är Sveriges främsta konkurrensfördel – hur skapar vi dem?

Måndag 1 juli kl. 9.15-10
Ansvarig: Västsvenska Arenan

Politiker, medborgare och media i det nya demokratiska landskapet – vad kräver framtiden av oss?

Tisdag 2 juli kl. 9.15-10
Ansvarig: Västsvenska Arenan

Sverige ska vara bäst på att dra nytta av AI, men hur hanterar vi de etiska utmaningar som är kopplade till området?

Onsdag 3 juli kl. 9.15-10
Ansvarig: Västsvenska Arenan

Här möter du Göteborgs Stad, på plats i Almedalen eller digitalt

I Almedalen hittar du oss på Västsvenska Arenan, intill Almedalsparken vid havet.
På Twitter hittar du oss på @VastArenan och @GbgStadiAlmedalen #vastsvenskaarenan.

Vårt gemensamma konto på Facebook är facebook.com/VastsvenskaArenan och där livesänds våra seminarier. Seminarierna kommer också att sändas här på goteborg.se och går även att ta del av i efterhand.

Fakta

Politikerveckan i Almedalen är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Allt började 1968, då Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, talade till folket i Almedalsparken i Visby från ett lastbilsflak. Sedan dess har fokus för Almedalsveckan fortsatt vara demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Alla evenemang i programmet under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Västsvenska Arenan består av Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Göteborgs Stad representeras av både politiker och tjänstepersoner i de egna seminarierna på den Västsvenska Arenan. Politiker och tjänstepersoner deltar också på andra arenor i Almedalen i flera seminarier som andra aktörer arrangerar.

Alla seminarier på Västsvenska Arenan livesänds via Facebook. Göteborgs Stads aktiviteter livesänds också här på goteborg.se.

Här kan du läsa mer om Almedalen och se hela programmet för Almedalsveckan 2019

    ${loading}