Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 10 juli 2020 klockan 14:28 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

Publicerad 1 juli 2020

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterad 2020-06-25

Gymnasieskolorna återgår till mer ordinarie verksamhet i höst

Den 29 maj beslutade regeringen att undervisningen inom gymnasieskolan återgår till mer normal form till hösten.
Utbildningsförvaltningens verksamheter planerar just nu för hur det ska se ut, med hänsyn till myndigheternas rekommendationer.


Uppdaterad 2020-03-19

Så här arbetar utbildningsförvaltningen med undervisning på distans

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har övergått till undervisning på distans från och med den 18 mars.

Detta innebär att:

 • Det är mycket viktigt att delta på lektionerna och ta ansvar för sina studier.
 • Närvaro är obligatoriskt. Både närvaro och frånvaro kommer att rapporteras på samma sätt som vanligt.
 • Undervisningen kommer i möjligaste mån att följa schemat, men några förändringar kan behöva göras.
 • Skolorna använder olika digitala verktyg för undervisning på distans, och alla elever/studerande får information från sin skola om hur undervisningen ska genomföras.
 • Elever/studerande på APL/LIA/praktik följer arbetsplatsens bestämmelser. Om arbetsplatserna stänger får eleverna/de studerande istället följa undervisningen på distans från sin skola.
 • Personal kan kontaktas via mejl, telefon, eller skolans digitala verktyg för frågor. Detta gäller både rektorer, lärare och elevhälsa.
 • Vid behov finns det möjlighet att efter att ha kontaktat skolan hämta material.
 • I dagsläget vet man inte hur länge vi kommer att bedriva undervisning på distans.


Här hittar du mer information:

Utbildningsförvaltningen tar del av Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters information och arbetar enligt rekommendationerna från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter. Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset.

 • Vanliga frågor och svar, information från Folkhälsomyndigheten:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 • Information från Smittskydd Västra Götaland:

www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/coronavirus-2019-ncov-information-till-allmanhet/

 • Information från Krisinformation.se:

www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

 • Information från 1177: www.1177.se

 • Informationsnumret 113 13 om den nya coronaviruset Covid-19: Ring telefonnummer 113 13.

Other languages?

Please click on "Other languages" at the top of this page for information in English or other languages.

  ${loading}