Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset

Publicerad 3 maj 2021

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterad 3 maj 2021

Information inför studentexamen

Max två anhöriga per elev och viktigt att hålla avstånd. Nu planerar utbildningsförvaltningens gymnasieskolor inför studenten.

Den 27 april presenterade Folkhälsomyndigheten riktlinjer för hur gymnasieskolor kan arrangera studentexamen 2021. De nya riktlinjerna förklarar vad skolorna ska tänka på för att minska risken för trängsel och smittspridning. Där står bland annat att man ska begränsa antalet besökare, undvika stora gemensamma arrangemang. Eventuella samlingar och aktiviteter sker för en klass eller en mindre grupp.
Utifrån de nya riktlinjerna pågår nu planering på de kommunala gymnasieskolorna hur studentdagen ska se ut.

Två symtomfria anhöriga per elev

De elever som tar studenten kommer att kunna ha två anhöriga på plats utanför skolan. Vi vill påminna om att det är viktigt att personer med symtom som kan tyda på covid-19 stannar hemma. Om någon i hushållet har covid-19 ska alla stanna hemma.

Övriga anhöriga, vänner och allmänhet

Vi har begränsat antalet besökare för att kunna hålla avstånd för att undvika trängsel och risk för smittspridning. Det kommer inte att vara möjligt att delta på plats för fler personer än två anhöriga per elev.

Mer information kommer från din skola

Du som är elev kommer att få mer information från skolan.

Om beslutet

Det här beslutet är fattat utifrån nuvarande förutsättningar. Utbildningsförvaltningen kan komma att ompröva beslutet om det kommer nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland eller andra myndigheter.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför studentexamen 2021Uppdaterad 15 april 2021

Fortsatt undervisning delvis på distans resten av vårterminen i Göteborgs Stads gymnasieskolor

Nu är det beslutat att Göteborgs kommunala gymnasieskolor fortsätter undervisning delvis på distans från 19 april och fram till sommarlovet.

Tisdag 13 april kom Smittskydd Västra Götaland med nya rekommendationer för gymnasieskolan och därför har utbildningsnämnden fattat ett nytt beslut.

Vad innebär det nya beslutet?

  • För nationella program gäller att respektive elev ska ha minst 20 procent närundervisning. 
  • Högst hälften av skolans elever på nationella program bör vara på plats samtidigt.

Utbildningsnämnden kan komma att ompröva detta beslut om det kommer nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Särskild hänsyn till vissa elever

  • Elever i årskurs 3 ska prioriteras. 
  • Elever på nationella program som inte tillgodogör sig undervisning på distans i tillräcklig omfattning ska det tas särskild hänsyn till. 
  • Rektor kan fatta beslut om att elever med behov av stöd på plats i skolan ska få mer närundervisning än övriga elever.

Vilka utbildningar är undantagna?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Introduktionsprogram som inte följer ett nationellt program, gymnasiesärskolan samt Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet.

Vem avgör graden av distansundervisning?

Det är rektor som i samråd med utbildningschef, beslutar om graden av när- och distansundervisning utifrån lokala förutsättningar, för respektive skola.


Uppdaterad 16 december 2020

Nationella proven ställs in våren 2021

Den 15 november meddelade Skolverket att de nationella proven ställs in under våren 2021. Beslutet omfattar förutom grundskolan också gymnasiet och vuxenutbildningen. Skolverket skriver att många skolor är hårt ansträngda och att det nationella provet riskerar att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen. Detta tillsammans med risken för ökad smittspridning då större grupper av elever samlas i en och samma lokal, ligger till grund för beslutet. Skolverket kommer istället att erbjuda skolorna bedömningsmaterial som är frivilligt att använda och ska underlätta betygssättning och bedömning av elevernas kunskaper.

Läs mer hos om beslutet hos Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nationella-proven-varterminen-2021


Fristående gymnasieskolor

För information om hur fristående gymnasieskolor påverkas av coronaviruset, kontakta respektive skola.
Här hittar du fristående skolor och deras kontaktuppgifter.

Här hittar du mer information om Covid-19